Mục tiêu khóa học Intermediate (IELTS 4.0+)

Nâng cao kỹ năng Speaking

Tăng cường kiến thức ngôn ngữ

Đạt năng lực tương đương IELTS 4.0+

Nội dung khóa học Intermediate (IELTS 4.0+)

Tăng cường sự lưu loát (fluency) và tư duy mạch lạc (coherence) trong tiếng Anh. Thuyết trình các chủ đề nâng cao: Building Habits, Goals & Dreams, Meaningful Lessons.

Thông qua phương pháp độc quyền RESTA, giúp bạn luyện nói đúng các điểm ngữ pháp nâng cao: câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, câu phức, v.v.
Nghe hiểu các bài thuyết trình, các khóa học online bằng tiếng Anh. Đọc được 3 quyển sách tiếng Anh best-seller nổi tiếng.

Nói tiếng Anh tự nhiên hơn. Mục tiêu để bước đầu các bạn có dự định thi IELTS hoặc đi du học có thể dễ dàng tham dự chương trình học thuật chuyên ngành sau này.

Học thử miễn phí

Ưu Đãi Học Phí Tháng 02/2023
Lên Đến 1,000,000 Đ

Sẵn Sàng Giải Đáp
Thắc Mắc Của Bạn

Đăng Ký Tư Vấn Khóa Học Tiếng Anh