Lộ trình học tiếng Anh tại Anh ngữ Simple

Với phương châm Giúp người Việt học tiếng Anh theo cách đơn giản nhất, Simple thiết kế lộ trình tinh gọn cùng với hệ thống phương pháp khoa học giúp học viên tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ từ 3 – 6 tháng.

0
Học viên tự tin giao tiếp tiếng Anh sau khóa học
0
Đánh giá 5 sao trên mọi nền tảng
0
Năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

6 phương pháp vàng tại Simple English

Tại sao bạn nên chọn khóa học tại Anh ngữ Simple

Các khóa học tiếng Anh giao tiếp Simple English

Starter

Lớp Mất Gốc
Level A0
3.500.000 đ
 • Tích lũy 400+ Từ Vựng
 • Phản xạ nhanh các chủ đề đơn giản
 • Vượt qua nỗi sợ tiếng Anh

Elementary

Lớp Cơ Bản
(IELTS 2.0+)
7.200.000 đ
 • Tích lũy 1000+ Từ Vựng
 • Luyện phát âm chuẩn theo IPA
 • Giao tiếp các chủ đề cơ bản

Pre-intermedia

Lớp Trung Cấp
(IELTS 3.0+)
7.400.000 đ
 • Tích lũy 1700+ Từ Vựng
 • Sử dụng đúng ngữ pháp thông dụng
 • Tăng khả năng sử dụng tiếng Anh

Intermediate

Lớp Nâng Cao
(IELTS 4.0+)
8.200.000 đ
 • Học tiếng Anh với người nước ngoài
 • Tích lũy 2500+ Từ Vựng
 • Nói tiếng Anh tự nhiên - lưu loát - mạch lạc

cam kết đầu ra

Cam kết hỗ trợ học viên học lại khóa học hoàn toàn miễn phí hoặc hoàn lại 100% học phí nếu học viên không đạt được đầu ra khi “hoàn thành đúng theo lộ trình trung tâm đã đưa ra”.

Những trường hợp khác sẽ được hỗ trợ giảm 50% học phí nếu khi học viên học lại.

Học thử miễn phí

Sẵn Sàng Giải Đáp
Thắc Mắc Của Bạn

Đăng Ký Tư Vấn Khóa Học Tiếng Anh

(function(){ var r = window.document.referrer != ""? window.document.referrer: window.location.origin; var regex = /(https?:\/\/.*?)\//g; var furl = regex.exec(r); r = furl ? furl[0] : r; var f = document.createElement("iframe"); const url_string = new URLSearchParams(window.location.search); var utm_source, utm_campaign, utm_medium, utm_content, utm_term; if((!url_string.has('utm_source') || url_string.get('utm_source') == '') && document.cookie.match(new RegExp('utm_source' + '=([^;]+)')) != null){ r+= "&" +document.cookie.match(new RegExp('utm_source' + '=([^;]+)'))[0]; } else { r+= url_string.get('utm_source') != null ? "&utm_source=" + url_string.get('utm_source') : "";} if((!url_string.has('utm_campaign') || url_string.get('utm_campaign') == '') && document.cookie.match(new RegExp('utm_campaign' + '=([^;]+)')) != null){ r+= "&" +document.cookie.match(new RegExp('utm_campaign' + '=([^;]+)'))[0]; } else { r+= url_string.get('utm_campaign') != null ? "&utm_campaign=" + url_string.get('utm_campaign') : "";} if((!url_string.has('utm_medium') || url_string.get('utm_medium') == '') && document.cookie.match(new RegExp('utm_medium' + '=([^;]+)')) != null){ r+= "&" +document.cookie.match(new RegExp('utm_medium' + '=([^;]+)'))[0]; } else { r+= url_string.get('utm_medium') != null ? "&utm_medium=" + url_string.get('utm_medium') : "";} if((!url_string.has('utm_content') || url_string.get('utm_content') == '') && document.cookie.match(new RegExp('utm_content' + '=([^;]+)')) != null){ r+= "&" +document.cookie.match(new RegExp('utm_content' + '=([^;]+)'))[0]; } else { r+= url_string.get('utm_content') != null ? "&utm_content=" + url_string.get('utm_content') : "";} if((!url_string.has('utm_term') || url_string.get('utm_term') == '') && document.cookie.match(new RegExp('utm_term' + '=([^;]+)')) != null){ r+= "&" +document.cookie.match(new RegExp('utm_term' + '=([^;]+)'))[0]; } else { r+= url_string.get('utm_term') != null ? "&utm_term=" + url_string.get('utm_term') : "";} if((!url_string.has('utm_user') || url_string.get('utm_user') == '') && document.cookie.match(new RegExp('utm_user' + '=([^;]+)')) != null){ r+= "&" +document.cookie.match(new RegExp('utm_user' + '=([^;]+)'))[0]; } else { r+= url_string.get('utm_user') != null ? "&utm_user=" + url_string.get('utm_user') : "";} if((!url_string.has('utm_account') || url_string.get('utm_account') == '') && document.cookie.match(new RegExp('utm_account' + '=([^;]+)')) != null){ r+= "&" +document.cookie.match(new RegExp('utm_account' + '=([^;]+)'))[0]; } else { r+= url_string.get('utm_account') != null ? "&utm_account=" + url_string.get('utm_account') : "";} r+="&full_url="+encodeURIComponent(window.location.href); f.setAttribute("src", "https://se.getflycrm.com/api/forms/viewform/?key=Cqy5NlnZF0glIQ8nDlpm3vARFYUdDLb58cLQl0ckQQpSLmqZh8&referrer="+r); f.style.width = "100%";f.style.height = "400px";f.setAttribute("frameborder","0");f.setAttribute("marginheight","0"); f.setAttribute("marginwidth","0");var s = document.getElementById("getfly-optin-form-iframe-1704189029217");s.appendChild(f); })();