Mục tiêu khóa học Pre-Intermediate (A2)

Nâng cao lượng từ vựng và ngữ pháp

Luyện nói diễn đạt các chủ đề khác nhau

Bạn đã hoàn thành xong khóa Elementary

Khóa học này dành cho:

Lợi ích khóa học:

Nội dung khóa học Pre-Intermediate

Tăng nhanh vốn từ vựng. Tích lũy 2000 – 2500 từ vựng cốt lõi.
Tăng khả năng sử dụng đúng ngữ pháp trong khi nói với các thì nâng cao.
Tăng cường khả năng phát âm và ngữ điệu (khi liên tục xem phim và video clips). Mỗi tuần học viên nộp 1 video tập phát âm để giáo viên sửa online lẫn offline liên tục trong cả 3 tháng khóa học.
Tăng kỹ năng Nghe & Đọc với lượng input nhiều nhất (10 cuốn sách, 60 tập phim)

Tự tin kể lại một trải nghiệm quá khứ, ước mơ tương lai.

Thảo luận và nêu lên quan điểm của mình, trau dồi khả năng tư duy bằng tiếng Anh về các chủ đề trong cuộc sống.

Đăng ký tư vấn lớp Pre - Intemediate

Nếu bạn muốn nhận tư vấn qua tin nhắn, bạn nhấp vào đây nhé.