Previous
Next

Chính sách trả góp tiện lợi

Chỉ với 3 bước đơn giản, bạn đã hoàn thành việc đăng ký học tại Simple English.
Khoản học phí sẽ được chia làm 3 kỳ.
Bạn sẽ thanh toán kỳ 1 ngay để hoàn tất hồ sơ.
Kỳ 2kỳ 3 sẽ được thanh toán sau 30 ngày 60 ngày.