Học viên Simple English kiểm tra trình độ tiếng Anh

Kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí

Chào mừng bạn đến với bài Kiểm tra trình độ tiếng Anh tại Simple English.

Bài test level bao gồm: phần từ vựng (40 từ) & phần ngữ pháp (9 bài tập).

Thời lượng làm xong bài test level dự kiến trong 5-10 phút.

Vì để đánh giá đúng năng lực tiếng Anh hiện tại, bạn vui lòng không sử dụng tài liệu, từ điển, hay Gu-gồ để tra cứu nha.

Sau khi hoàn thành bài test level, bạn sẽ được trả kết quả qua điện thoại, và được chia sẻ phương pháp và lộ trình học hiệu quả phù hợp với level hiện tại.

Cảm ơn và chúc bạn một ngày tốt lành!