Category: Ngữ pháp

Ngữ pháp

Những Điều Cần Nhớ Về “get”

Trong tiếng Anh, “get” được sử dụng rất nhiều trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Vậy bạn đã biết hết những điều cần nhớ về “get”. Hãy cùng tìm hiểu

cấu trúc wish
Ngữ pháp

Ngữ Pháp Dễ Hiểu: Cấu Trúc Wish

Cấu trúc WISH dùng sao cho đúng? Tham khảo series Ngữ Pháp Dễ Hiểu tại Simple English để bỏ túi các điểm ngữ pháp này nha.

Câu điều kiện
Ngữ pháp

Ngữ Pháp Dễ Hiểu: Câu Điều Kiện

Nếu trời có nhiều mây đen, trời sắp sửa có mưa. Nếu mình học giỏi tiếng Anh, mình đã có thể đi du học. Nếu mình đi ngủ sớm, mình