Category: Ngữ pháp

ban-co-anti-hoc-ngu-phap
Ngữ pháp

Bạn có anti học ngữ pháp?

Học ngữ pháp kiểu trường lớp Nhắc đến học ngữ pháp, chúng ta thường liên tưởng đến các “công thức” khô cứng. Mỗi bài tập ngữ pháp trên trường thường

oxford-bookworms
Ngữ pháp

BYE BYE NGỮ PHÁP – TỚ ĐÃ CÓ BOOKWORM

BYE BYE NGỮ PHÁP – TỚ ĐÃ CÓ BOOKWORM Mặc dù đã giới thiệu 7749 vạn lần về bộ sách Bookworm, nhưng Simple English vẫn cứ muốn nói mãi về