Category: Từ vựng

Từ vựng

CÁCH HỌC TỪ VỰNG ĐỂ NHỚ LÂU!

Một số học viên nói với mình rằng các bạn học từ vựng hoài mà không nhớ. Việc này khiến các bạn gặp khó khăn trong việc speaking. Vì vậy

Từ vựng

TỪ VỰNG TIẾNG ANH, CÓ QUÁ KHÓ?

Nếu ngữ pháp là “khung xương” của ngôn ngữ thì từ vựng chính là “nội tạng” cấu thành nên ngôn ngữ đó. Nếu chúng ta có một khung xương chắc