Category: Phát âm

Phát âm

Phân Biệt “may” Và “might”

“may” và “might” là những động từ khiếm khuyết thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh. Vậy bạn đã biết cách phân biệt và sử dụng hai từ này chưa?

Phát âm

3 BƯỚC LUYỆN PHÁT ÂM CHUẨN MỰC!

Phát âm chưa bao giờ là 1 vấn đề lỗi thời đối với việc học tiếng Anh. Có rất nhiều rất nhiều những từ bạn tưởng mình đọc đúng nhưng

danh-van-tieng-anh
Phát âm

Đánh vần tiếng Anh

Hôm qua Tường có tư vấn cho một bạn học tiếng Anh. Tường hỏi “Can I help you?”. Một câu tưởng chừng rất đơn giản nhưng bạn lại nghe không