Sự Khác Nhau Giữa “Beside” Và “Besides”

Trong tiếng Anh, đâu là sự khác nhau giữa "beside" và "besides" cũng như cách sử dụng của hai từ này? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Khi học tiếng Anh, bạn có bao giờ cảm thấy lúng túng khi phải phân biệt giữa “beside” và “besides”. 

Khi nào chúng ta sẽ sử dụng “beside” và khi nào sử dụng “besides” ? 

Tuy chỉ khác nhau ở việc “besides” có thêm chữ cái “s” hay phát âm “xì” ở cuối chữ nhưng nghĩa của 2 từ này hoàn toàn khác nhau.

Hãy cùng đọc bài viết sau để hiểu rõ hơn nha.

Mục Lục

“Beside”

Đầu tiên chúng ta hãy nói về “Beside”. Đây là một giới từ nên phía sau “Beside” sẽ là một tân ngữ (Object), có nghĩa là kế bên một cái gì đó và đồng nghĩa với “next to”

Beside + Object

Ví dụ: The book is beside the pen (Cuốn sách thì ở cạnh/ kế bên cây viết)

The post office is beside the cinema (Bưu điện thì ở cạnh rạp chiếu phim)

Lưu ý: Để diễn tả 2 chủ thể cạnh sát nhau, chúng ta có thể thêm “right” vào trước “beside” 

Ví dụ: I sit right beside her (Tôi ngồi ngay cạnh bên cô ấy)

“Besides”

“Besides” có nghĩa là ngoài ra, sử dụng khi chúng ta muốn thêm nội dung vào câu nói, nó có nghĩa tương tự như “in addition to” và được dùng như một trạng từ:

Ví dụ: I don’t want to paint our bedroom gray. Besides, we’re moving in three months (Tôi không muốn sơn phòng ngủ của chúng tôi màu xám. Ngoài ra. chúng sẽ chuyển đi trong 3 tháng)

“Besides” còn có nghĩa là ngoại trừ và tương tự với “except for”, sau nó là một tân ngữ hoặc danh động từ V-ing “Gerunds”

Ví dụ: I’m available every day next week besides Monday (Tôi rảnh mỗi ngày tuần tới trừ thứ hai)

She is good at everything besides cooking (Cô ấy giỏi về mọi thứ ngoại trừ việc nấu ăn)

Bài tập

Các bạn hãy chọn “beside” hoặc “besides” cho các câu dưới đây nhé:

  1. I put a book beside/ besides my computer 
  2. Do we have any other tests beside/ besides the listening test in the examination?
  3. I like reading books, watching movies. Beside/ besides, I love hanging out with my friends on the weekends. 
  4. Beside/ besides walking my dog, I don’t get very much exercise.
  5. I love all the food that my mother cooks beside/ besides duck meat. 

Đáp án

Chúng ta cùng kiểm tra đáp án nha

  1. beside
  2. besides
  3. besides
  4. besides
  5. besides

Mr. Sanh – Simple English Teacher

Đăng ký nhận bài viết

Get updates and learn from the best

Test Level Miễn Phí

Mời bạn tham gia test level để được tư vấn lộ trình học hiệu quả, phù hợp dành riêng cho bạn.

Tìm hiểu khóa học
tại Simple English

Lộ trình học rõ ràng | Học thử miễn phí