Ngữ Pháp Đơn Giản: So Sánh Nhất Với Tính Từ

Nếu bạn muốn tỏ tình với crush của mình: “Em là cô gái đáng yêu nhất!”

Câu dễ ẹt vầy mà mình nói sao ta! Vậy thì các bạn phải học qua bài viết dưới đây rồi!

Lại là cô đây! Hôm trước chúng ta đã cùng nhau học qua bài ‘Ngữ Pháp Đơn Giản: So Sánh Hơn với Tính Từ thêm ‘er’, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu làm thế nào để đặt câu so sánh nhất với tính từ trong tiếng Anh nhé!

Mục Lục

1. So sánh nhất với tính từ là gì?

So sánh nhất với tính từ thường được sử dụng để so sánh một sự vật với tất cả các sự vật khác, nghĩa là sự vật đó có đặc điểm tốt nhất/ tệ nhất so với tất cả các vật còn lại.

Để so sánh nhất, chúng ta cần có ba đối tượng trở lên để diễn tả một trong ba đối tượng có đặc điểm vượt trội hơn hẳn so với các đối tượng được nhắc đến còn lại.

2. Tính từ ngắn và tính từ dài (Short adjectives, Long adjectives)

Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại: thế nào là tính từ ngắn và tính từ dài.

– Tính từ ngắn: là tính từ mà khi mình đọc lên chỉ có một âm tiết (one-syllable).

Ví dụ: thin, small, big, fat, thick, v.v

– Tính từ dài: là tính từ mà khi mình đọc lên, từ đó có 2 âm tiết trở lên ( two more syllables)

Ví dụ: beautiful ( 3 âm tiết), clever (2 âm tiết), naughty ( 2 âm tiết), v.v

3. So sánh nhất với tính từ ngắn

S + be (cần được chia) + the + ADJ –est + noun

‘Be’: ở đây cần được chia phù hợp với chủ ngữ và thì của của câu.

Vậy thì, so sánh với tính từ ngắn, chúng ta cần thêm ‘the’ và tính từ cần phải thêm ‘-est’ vào sau tính từ đó.

Ví dụ:
It is the cutest dog that I have ever seen. (Đó là chú chó dễ thương nhất mà tôi từng thấy.)

Lưu ý: Quy tắc thêm ‘-est’ vào tính từ

– Đối với những tính từ có một âm tiết kết thúc bằng ‘e’, mình chỉ cần thêm ‘-st’ vào sau đó.

Ví dụ: cute- cutest, nice- nicest, v.v

– Đối với những tính từ có một âm tiết kết thúc bởi một nguyên âm (u,e,o,a,i)  nằm giữa hai phụ âm, mình gấp đôi phụ âm cuối và thêm ‘-est’.

Ví dụ: big- biggest, fat-fattest, v.v

– Đối với những tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng ‘y’ thì mình đổi ‘y’ thành ‘i’, sau đó thêm ‘est’

Ví dụ: happy- happiest, busy- busiest, v.v

– Đối với những tính từ có hai âm tiết, nhưng kết thúc bằng ‘et, ow, le, er’ thì vừa có thể áp dụng dạng so sánh nhất của cả tính từ dài và tính từ ngắn.

Ví dụ:
clever- cleverest/ the most clever
quiet- quieter/ the most quiet
simple- simpler/ the most simple
narrow- narrower/ the most narrow

4. So sánh nhất với tính từ dài

S + be (cần được chia) + the most + adj + noun

‘Be’: ở đây cần được chia phù hợp với chủ ngữ và thì của của câu.

Vậy thì, so sánh nhất với tính từ dài, chúng ta cần thêm ‘the most’ trước tính từ.

Ví dụ:
Nha Trang City has the most magnificent landscape that I have ever seen.
(Thành phố Nha Trang có cảnh quan tráng lệ nhất mà tôi từng thấy.)

5. Một số trường hợp bất quy tắc

Một số tính từ khi so sánh nhất, không theo nguyên tắc của tính từ ngắn hay tính từ dài, mà thuộc trường hợp bất quy tắc.

badworst (tệ nhất)
goodwell (tốt nhất)
much/manymost (nhiều nhất)
littleleast (ít nhất)
farfarthest/ furthest (xa nhất)

6. Bài tập vận dụng

6.1. Đưa dạng so sánh nhất của các tính từ theo sau đây

lucky……………………………………
cool……………………………………
expensive……………………………………
handsome……………………………………
marverllous…………………………………….

6.2 Dịch các câu sau từ tiếng Việt sang tiếng Anh và tập phản xạ nói với chúng

1. Đây là chiếc bánh chuối ngon nhất mà tôi từng ăn.

2. Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời.

3. The Coffee House nằm trên đường D1 là tiệm cà phê yên tĩnh nhất.

4. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi.

5. Nhà của Kim ở xa nhất.

Đáp án

6.1. Đưa dạng so sánh nhất của các tính từ theo sau đây

lucky…………..luckiest……………………….
cool………….coolest………………………..
expensive………. most expensive ………………………….
handsome…………….most handsome……………………..
marvellous………………most marvellous…………………….

6.2 Dịch các câu sau từ tiếng Việt sang tiếng Anh và tập phản xạ nói với chúng

1. This is the best banana cake I have ever eaten.

2. My mother is the most wonderful woman in the world.

3. The Coffee House located on D1 street is the quietest coffee shop.

4. She is my best friend.

5. Kim’s house is farthest away.

Chúc các bạn học tốt tiếng Anh nhé!

Ms. Huệ – Simple English Teacher

Đăng ký nhận bài viết

Get updates and learn from the best

Test Level Miễn Phí

Mời bạn tham gia test level để được tư vấn lộ trình học hiệu quả, phù hợp dành riêng cho bạn.

Tìm hiểu khóa học
tại Simple English

Lộ trình học rõ ràng | Học thử miễn phí