Lịch Khai Giảng Simple English

Simple English có lộ trình học từ mất gốc đến IELTS 6.5.

Các khóa học tương ứng trình độ dựa theo khung tham chiếu CEFR của châu Âu.

– Giảm đến 4,300,000đ khi đăng ký các khóa học tiếng Anh

– Nhận ngay bộ quà tặng trị giá 1,500,000đ (số lượng giới hạn)

Cơ sở 442 Đường 3/2, quận 10

Khóa học

Mã lớp

Khai giảng

Buổi học

Thời gian học

Mất gốc 25

08/04

Thứ 2 – 4 – 6

18:00 – 19:30

 

SE 319

 

16/04

 

Thứ 3 – 5

 

18:30 – 21:00

 

Pre 178

Pre 182

Pre 179

Pre 180

 

02/04

16/04

22/04

22/04

 

Thứ 3 – 5

Thứ 3 – 5

Thứ 2 – 4 – 6

Thứ 2 – 4 – 6

 

18:30-21:00

18:30-21:00

18:00-19:30

19:45-21:15

 

Inter 59

 

15/04

 

Thứ 2 – 4 – 6

 

18:00 – 19:30

Cơ sở 609 Đường 3/2, quận 10

Khóa học

Mã lớp

Khai giảng

Buổi học

Thời gian học

Mất Gốc 24

Mất Gốc 26

16/04

22/04

Thứ 3 – 5

Thứ 2 – 4 – 6

18h30-21h00

19h45-21h15

SE 322

SE 323

15/04

16/04

Thứ 2 – 4 – 6

Thứ 3 – 5

19h45-21h15

18h30-21h00

Pre 176

Pre 177

05/03

25/03

Thứ 3 – 5

Thứ 2 – 4 – 6

18:30 – 21:00

18:00 – 19:30

Inter 60

16/04

Thứ 3 – 5

18:30 – 21:00

Cơ sở 89 Đường Vạn Kiếp, Bình Thạnh

Khóa học

Mã lớp

Khai giảng

Buổi học

Thời gian học

Mất gốc 23

08/04

Thứ 2 – 4 – 6

19:45 – 21:15

SE 321

SE 320

09/04

22/04

Thứ 3 – 5

Thứ 2 – 4 – 6

 

18h30-21h00

18h00-19h30

Pre 181

15/04

Thứ 2 – 4 – 6

18:00-19:30

Inter 54

Inter 61

01/04

15/04

Thứ 2 – 4 – 6

Thứ 2 – 4 – 6

19h45-21h15

18h00-19h30

Cơ sở 49 Đường D5, Bình Thạnh

Khóa học

Mã lớp

Khai giảng

Buổi học

Thời gian học

Mất gốc 23

08/04

Thứ 2 – 4 – 6

19:45 – 21:15

SE 324

22/04

Thứ 2 – 4 – 6

19h45-21h15

Pre 181

Pre 182

15/04

23/04

Thứ 2 – 4 – 6

Thứ 3 – 5

18:00-19:30

18:30-21:00

Inter 54

Inter 61

01/04

15/04

Thứ 2 – 4 – 6

Thứ 2 – 4 – 6

19h45-21h15

18h00-19h30

Khóa học Online

Khóa học

Mã lớp

Khai giảng

Buổi học

Thời gian học

Online Mất Gốc 23

Online Mất Gốc 22

Online Mất Gốc 24

06/04

16/04

22/04

Thứ 7 – CN

Thứ 3 – 5 – 7

Thứ 2 – 4 – 6

19:30 – 21:00

19:30 – 21:00

19:30 – 21:00

SE 68

SE 71

SE 70

SE 69

08/04

15/04

22/04

23/04

Thứ 2 – 4 – 6

Thứ 2 – 4 – 6

Thứ 2 – 4 – 6

Thứ 3 – 5 – 7

19:30 – 21:00

9:00 – 10:30

19:30 – 21:00

19:30 – 21:00

Pre 68

Pre 71

Pre 70

09/04

15/04

22/04

Thứ 3 – 5 – 7

Thứ 2 – 4 – 6

Thứ 2 – 4 – 6

19:30 – 21:00

19:30 – 21:00

19:30 – 21:00

Inter 33

15/04

Thứ 2 – 4 – 6

19:30 – 21:00

Học thử miễn phí


Đăng Ký Tư Vấn Khóa Học


Đăng Ký Tư Vấn
Khóa Học