Ngữ Pháp Dễ Hiểu: Cấu Trúc Enough

Nếu các bạn là tín đồ của âm nhạc, ắt hẳn sẽ đã ít nhất một lần nghe bài ‘Never enough’ của nghệ sỹ Loren Allred.

All the shine of a thousand spotlights
All the stars we steal from the night sky
Will never be enough
Never be enough
Towers of gold are still too little
These hands could hold the world but it'll
Never be enough
Never be enough

Trong đoạn điệp khúc này, cụm từ được nhấn mạnh rõ nhất ở đây, chính là ‘Never be enough’.

Vậy ‘never be enough’ là gì?

Để hiểu được ý nghĩa của cụm từ trên và hiểu rõ hơn lời bài hát vô cùng da diết, trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cấu trúc ‘enough’ nhé!

‘Enough’ nghĩa là ‘đủ’ để làm gì đó.

Tùy vào ý mình muốn diễn đạt và ngữ cảnh dùng mà mình áp dụng các cấu trúc đi với ‘enough’ khác nhau.

Mục Lục

1. Cấu trúc ‘enough’ đi với tính từ (adj)

Trong cấu trúc ‘enough’ đi với tính từ, ‘enough’ có vai trò bổ nghĩa cho tính từ.

– Thể khẳng định:

S + be + adj + enough + (for somebody) + to V

Lưu ý: ‘be’ ở đây, tức là tùy thuộc và chủ ngữ và thì mà ta chia cho phù hợp

Ví dụ:
He is mature enough to afford her a keen sense of safety in love.
(Anh ấy thì đủ trưởng thành để mang đến cho cô ấy một cảm giác an toàn trong tình yêu.)

– Thể phủ định: Ở thể phủ định, chúng ta đơn giản chỉ cần thêm ‘not’ sau động từ ‘to be’

S + be + not + adj + enough + (for somebody) + to V

Lưu ý: ‘be’ ở đây, tức là tùy thuộc và chủ ngữ và thì mà ta chia cho phù hợp

Ví dụ:
He is not tall enough to catch the ball.
(Anh ấy thì không đủ cao để chụp trái banh.)

Philip was not patient enough to wait for her.
(Philip đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô ấy.) T.T

– Thể nghi vấn: Ở thể nghi vấn, chúng ta đơn giản chỉ cần đưa động từ ‘to be’ ra đầu câu.

Be + S + adj + enough + (for somebody) + to V?

Lưu ý: ‘be’ ở đây, tức là tùy thuộc và chủ ngữ và thì mà ta chia cho phù hợp

Ví dụ:
Are these bananas ripe enough for us to eat.
(Mấy quả chuối này đủ chín để mình ăn chưa? )

2. Cấu trúc ‘enough’ đi với trạng từ (adv)

– Thể khẳng định:

S + V + adv + enough + (for somebody) + to V

Lưu ý: Tùy thuộc vào chủ ngữ và thì mà chúng ta chia động từ cho phù hợp.

Ví dụ:
Ms. Hue explained ‘enough stucture’ clearly enough for students to understand.^^
(Cô Huệ đã giải thích ‘cấu trúc enough’ đủ rõ ràng để các học sinh hiểu bài.)

– Thể phủ định:

S + trợ động từ (don’t/ doesn’t/ didn’t) + bare V + (for somebody) + to V

Lưu ý: Tùy thuộc vào chủ ngữ và thì mà ta dùng trợ động từ cho phù hợp

Ví dụ:
She did not try hard enough to pass the exam.
(Cô ấy đã không cố gắng đủ để vượt qua kì thi.)

– Thể nghi vấn

Trợ động từ (do/ does/ did/…)+ S + bare V + (for somebody) + to V?

Lưu ý: Tùy thuộc vào chủ ngữ và thì mà ta dùng trợ động từ cho phù hợp

Ví dụ:
Did you get up early enough to comtemplate the beauty of sunrise?
(Ông có dậy đủ sớm để ngắm vẻ đẹp của hoàng hôn không?)

3. Cấu trúc ‘enough’ với danh từ (N)

– Thể khẳng định:

S + V + enough + N + (for somebody) + to V

Lưu ý: Tùy thuộc vào chủ ngữ và thì mà chúng ta chia động từ cho phù hợp.

Ví dụ:
She had enough money to buy that Charles and Keith wallet.
(Cô ấy đã có đủ tiền để mua chiếc ví hiệu Charles and Keith đó.)

– Thể phủ định:

S + don’t/ doesn’t/ didn’t + S + bare V + enough + N + (for somebody) + to V

Lưu ý: Tùy thuộc vào chủ ngữ và thì mà ta dùng trợ động từ cho phù hợp.

Ví dụ:
Anna doesn’t have enough knowledge to explain it clearly.
(Anna không có đủ kiến thức để giải thích nó một cách rõ ràng.)

– Thể nghi vấn:

Trợ động từ (Do/ Does/ Did/…) + S +bare V + enough + N (for somebody) + to V?

Lưu ý: Tùy thuộc vào chủ ngữ và thì mà ta dùng trợ động từ cho phù hợp.

Ví dụ:
Will she have enough evidence to prove her innocence?
(Cô ấy sẽ có đủ chứng cứ để chứng minh mình vô tội chứ?)

4. Một số lưu ý khi nối câu dùng cấu trúc ‘enough’

– Nếu trong câu có các trạng từ như ‘too, so, quite, extremely, v.v’ trước tính từ, thì mình cần lược bỏ khi nối hai câu dùng cấu trúc ‘enough’.

Ví dụ:
He is very tall. He can become a model.
=> He is tall enough to become a model.

– Nếu trong câu có các từ như ‘many, a lot of, much, v.v’ trước danh từ, thì mình cần lược bỏ khi nối hai câu dùng cấu trúc ‘enough’.

Ví dụ:
He has a lot of money. He can afford to buy an Audi car.
=> He has enough money to buy an Audi car.

– Khi nối câu bằng cấu trúc ‘enough’, nếu chủ ngữ của câu thứ nhất trùng với tân ngữ của câu thứ hai, thì ta cần bỏ tân ngữ của câu số hai.

Ví dụ:
The water is quite hot. I can not drink it.
=> The water is not cool enough for me to drink it.

Đó là tất tần tật về ‘enough’. Giờ thì chúng ta cùng nhau làm một số bài tập nhỏ nhé!

5. Bài tập

Bài tập 1: Nối hai câu sau dùng cấu trúc ‘enough’

1. I can’t drink this coffee. It’s too hot.

2. She is really young. She can’t have a driving license.

3. The shoes are really small. I can not wear them.

Bài tập 2: Chọn các từ cho sẵn và kết hop với ‘enough’ để hoàn thành câu

food old well money

1. She is not …………….. to drinking beer.

2. There is ……………….for all of us.

3. She wants to buy a new laptop, but she doesn’t have……………

4. Peter did not feel……………to go to work this morning.

Bài tập 3: Dịch các câu sau sang tiếng Anh

1. Cô ấy đã không có đủ thời gian để chuẩn bị đồ ăn sáng.

2. Halsey đã đáp ứng đủ điều kiện để xin làm tiếp viên hàng không.

3. Con mèo không chạy đủ nhanh để bắt con chuột.

4. Tui đã không đủ khỏe để làm hướng dẫn viên du lịch

6. Đáp án

Bài tập 1:

1. This coffee is not cool enough for me to drink.

2. She is not old enough to have a driving license.

3. The shoes are not big enough for me to wear.

Bài tập 2:

1. old enough

2. enough food

3. enough money

4. well enough

Bài tập 3:

1. She did not have enough time to prepare for breakfast.

2. Halsey met enough requirements to apply for being a flight attendant.

3. The cat did not run fast enough to catch the mouse.

4. I was not healthy enough to become a tour guide.

7. Chút đố vui đầu bài

Sau khi tìm hiểu cấu trúc ‘enough’, ắt là chúng ta đã dịch được đoạn nhạc kia rồi nhỉ??

‘All the shine of a thousand spotlights

All the stars we steal from the nightsky

Will never be enough

Never be enough

Towers of gold are still too little

These hands could hold the world but it’ll

Never be enough

Never be enough’

=> ‘ Dù hàng ngàn ngọt đèn sân khấu chiếu rọi

Dù chúng ta đã cướp hết những tinh tú từ bầu trời đêm

Sẽ không bao giờ là đủ cả

Không bao giờ đủ cả

Dù vàng có chất thành núi thì cũng là phù du

Dù có cả thế giới trong lòng bàn tay nhưng điều đó cũng sẽ

Không bao giờ là đủ

Không bao giờ là đủ.’

Hay ha! Học tiếng anh vui quá nè! Cùng tận hưởng nhạc sau một bài học thôi ^^

Chúc các bạn học tốt nhé!

Ms. Huệ – Simple English Teacher

Đăng ký nhận bài viết

Get updates and learn from the best

Test Level Miễn Phí

Mời bạn tham gia test level để được tư vấn lộ trình học hiệu quả, phù hợp dành riêng cho bạn.

Tìm hiểu khóa học
tại Simple English

Lộ trình học rõ ràng | Học thử miễn phí