Ngữ Pháp Dễ Hiểu: Thì Hiện Tại Đơn (Present Simple)

Thì Hiện Tại Đơn
Thì hiện tại đơn là một trong những thì được thường xuyên sử dụng trong hội thoại hằng ngày. Đọc ngay bài viết để nắm được hết kiến thức về thì này bạn nha!

Mê Thể Thao: Sáng nào tui cũng ra công viên chạy bộ hết trơn á.
Mọt Sách: Trời giỏi vậy! Đố bà nha, cái câu bà mới nói thì mình sẽ sử dụng thì gì trong tiếng Anh?
Mê Thể Thao: Hmm… Tui chỉ biết chạy bộ thôi à, hổng có biết tiếng Anh.
Mọt Sách: Vì đó là sự việc lặp đi lặp lại, nên sẽ sử dụng thì hiện tại đơn nha! Lại đây tui chỉ cho cách dùng thì hiện tại đơn nè…

Mục Lục

1. Cách dùng thì hiện tại đơn

1.1. Dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên, chân lý

Ví dụ: The sun rises in the East.

-> Mặt trời mọc ở hướng Đông là một chân lý không thể sai khác, vì vậy chúng ta dùng thì hiện tại đơn.

1.2. Dùng để diễn tả hành động lặp đi lặp lại, thói quen, cảm giác, nhận thức, sự việc có tính ổn định, lâu dài

Ví dụ 1: We play soccer every Thurday.

-> Chúng tôi chơi đá bóng mỗi thứ Năm. Đây là hành động lặp đi lặp lại mỗi tuần, cố định vào thứ Năm.

Ví dụ 2: I live in Ho Chi Minh City.

-> Tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh là một sự việc có tính ổn định, lâu dài.

1.3. Dùng để diễn tả sự việc sẽ xảy ra theo thời gian biểu, lịch trình hoặc kế hoạch trong tương lai

Ví dụ: The train arrives at 8:00.

-> Tàu hỏa đến lúc 8 giờ. Lịch trình chạy của tàu hỏa là một lịch trình cố định, vì vậy, cứ đến 8 giờ thì tàu sẽ đến. Mặc dù sự việc chưa xảy ra, ta vẫn dùng thì hiện tại đơn.

2. Dấu hiệu nhận biết

Khi nắm rõ cách dùng, ta sẽ biết được khi nào thì sử dụng thì hiện tại đơn. Tuy nhiên, ta cũng có thể nhận biết thì hiện tại đơn bằng cách nhận diện một số trạng từ và cụm trạng từ thường dùng với thì hiện tại đơn để diễn tả hành động lặp đi lặp lại:

 • always, often, usually, generally, regularly
 • sometimes, occasionally
 • rarely, seldom
 • every day/week/month/year, once/twice/three times a day/week/month/year
 • all the time…

3. Công thức thì hiện tại đơn

3.1. Thể khẳng định (Positive form)

I/You/We/They + V (nguyên mẫu)

He/She/It + Vs-es

Ví dụ:

I really love summer.

She really loves summer.

3.2. Thể phủ định (Negative form)

I/You/We/They + do not/don’t + V (nguyên mẫu)

He/She/It + does not/doesn’t + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

They don’t go to school on Sundays.

He doesn’t go to school on Sundays.

3.3. Thể nghi vấn (Interrogative form)

Do + I/you/we/they + V (nguyên mẫu)?

Does + he/she/it + V (nguyên mẫu)?

Ví dụ:

Do you like pasta?

Does she like pasta?

Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Viết thể đúng của các động từ sau

 1. He (live) ________ in Ha Noi, Vietnam.
 2. They (like) ________ films but they (not/go) ________ to the cinema very often.
 3. Paul (have) ________ a doughnut for breakfast every day.
 4. He usually (drink) ________ tea.
 5. The sun always (rise) ________ behind those hills.
 6. Angela regularly (take) ________ the bus to school.

Bài tập 2: Dịch các câu sau sang tiếng Anh

 1. Chúng tôi ăn mừng lễ Halloween hằng năm vào ngày 31 tháng 10.
 2. Nước sôi ở 100 độ C.
 3. Họ luôn đến đây để mượn cái gì đó.
 4. Anh ấy không thường dậy sớm.
 5. Cô ấy làm bài tập về nhà mỗi tối.

Đáp án bài tập vận dụng

Bài tập 1:

 1. He lives in Ha Noi, Vietnam.
 2. They like films but they don’t go to the cinema very often.
 3. Paul has a doughnut for breakfast every day.
 4. He usually drinks tea.
 5. The sun always rises behind those hills.
 6. Angela regularly takes the bus to school.

Bài tập 2:

 1. We celebrate Halloween every year on October 31.
 2. Water boils at 100 degrees centigrade.
 3. They always come here to borrow something.
 4. He doesn’t usually get up early.
 5. She does homework every evening.

Đăng ký nhận bài viết

Get updates and learn from the best

Test Level Miễn Phí

Mời bạn tham gia test level để được tư vấn lộ trình học hiệu quả, phù hợp dành riêng cho bạn.

Tìm hiểu khóa học
tại Simple English

Lộ trình học rõ ràng | Học thử miễn phí