Ngữ Pháp Dễ Hiểu: Thì Tương Lai Đơn (Simple Future)

thi-tuong-lai-don
Thì tương lai đơn là một trong những thì được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh giao tiếp hằng ngày.

Thì tương lai đơn là một trong những thì được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh giao tiếp hằng ngày. Để sử dụng đúng cách, chúng ta cùng tìm hiểu về thì tương lai đơn nhé!

Mục Lục

1. Cách dùng thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn được dùng để:

1.1. Diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai hoặc hành động tương lai sẽ lặp đi lặp lại

Ví dụ:

My sister will be a college student next month. (Em gái tôi sẽ là sinh viên đại học vào tháng tới.)

I will cook everyday next week. (Tuần sau tôi sẽ nấu ăn mỗi ngày.)

1.2. Đưa ra lời hứa, lời đe dọa, lời đề nghị, lời mời, yêu cầu…

Ví dụ:

I will be there in ten minutes. (Tôi sẽ có mặt ở đó trong năm phút nữa.)

Will you come to my birthday party? (Bạn sẽ đến bữa tiệc sinh nhật của tôi chứ?)

I will send you a letter soon. (Tôi sẽ sớm gửi thư cho bạn.)

Trong trường hợp trang trọng hơn một chút, chúng ta có thể dùng shall để đưa ra lời đề nghị, gợi ý.

Ví dụ:

Shall I carry your bag? (Tôi xách túi giúp bạn nhé?)

Shall we go? (Chúng ta đi chứ?)

1.3. Diễn đạt ý kiến, dự đoán về điều gì đó trong tương lai

Ví dụ:

I think I‘ll be there at 9. (Tôi nghĩ tôi sẽ ở đó lúc 9 giờ.)

Khi mang ý nghĩa này, thì tương lai đơn thường kết hợp với các động từ be sure, know, suppose, think…

1.4. Đưa ra quyết định tức thì ngay lúc đang nói

Ví dụ: Someone is knocking – OK, I will open the door. (Ai đó đang gõ cửa – Để tôi mở cửa.)

Không dùng thì tương lai đơn để diễn tả dự định hoặc kế hoạch, vì will được dùng để nói về một việc nào đó có độ chắc chắn sẽ xảy ra thấp.

Ví dụ, khi nói I will open the door, thì câu này được nói ngay khi người đó nghe thấy tiếng gõ cửa, là một việc không hề được dự tính trước đó.

Hơn nữa, khả năng chắc chắn xảy ra cho việc đó là khá thấp (chẳng hạn như sau đó một người khác ra mở cửa).

2. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn thường được dùng với các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai như tomorrow, someday, next week/month/year/…, soon…

Ví dụ:

He will come tomorrow. (Ngày mai anh ấy đến.)

I will visit Paris someday. (Một ngày nào đó tôi sẽ đến Paris.)

3. Công thức thì tương lai đơn

3.1. Thể khẳng định (Positive form)

I/You/We/They/He/She/It + will + V0.

Ví dụ: I will be 22 on November 21. (Tôi sẽ 22 tuổi vào ngày 21 tháng 11.)

3.2. Thể phủ định (Negative form)

I/You/We/They/He/She/It + will not/won’t + V0.

Ví dụ: They won’t arrive. (Họ không đến đâu.)

3.3. Thể nghi vấn (Interrogative form)

Will + I/you/we/they/he/she/it + V0?

Ví dụ: Will you marry me? (Em lấy anh chứ?)

4. Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Dịch các câu sau sang tiếng Anh

 1. Tôi nhớ bà tôi quá. Ngày mai tôi sẽ đến thăm bà sau giờ làm việc.
 2. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không đến tham gia bữa tiệc của chúng ta đâu.
 3. Bạn sẽ đi ăn tối với tôi chứ?
 4. Cô ấy nghĩ buổi hòa nhạc sẽ rất thú vị.
 5. Con hứa sẽ làm tốt hơn ở bài kiểm tra sau.

Bài tập 2: Chia dạng tương lai đơn cho các động từ sau:

 1. I think you (earn) _________ a lot of money.
 2. I believe that I (meet) _________ lots of interesting people.
 3. Don’t worry. Everybody (adore) _________ you.
 4. Everything (be) _________ perfect.
 5. But all these things (only/happen) _________ if you agree with me.

Đáp án bài tập vận dụng

Bài tập 1: Dịch các câu sau sang tiếng Anh

 1. I miss my grandmother so much. I will drop by her house after working tomorrow.
 2. I think she won’t come and join our party.
 3. Will you go out for dinner with me?
 4. She thinks that the concert will be really exciting.
 5. I promise that I will do better in the next exam.

Bài tập 2: Chia dạng tương lai đơn cho các động từ sau:

 1. I think you will earn a lot of money.
 2. I believe that I will meet lots of interesting people.
 3. Don’t worry. Everybody will adore you.
 4. Everything will be perfect.
 5. But all these things will only happen if you agree with me.

Đăng ký nhận bài viết

Get updates and learn from the best

Test Level Miễn Phí

Mời bạn tham gia test level để được tư vấn lộ trình học hiệu quả, phù hợp dành riêng cho bạn.

Tìm hiểu khóa học
tại Simple English

Lộ trình học rõ ràng | Học thử miễn phí